kool-Klasside täituvus

2019/2020 õppeaasta klasside täituvus
Seisuga 01. september 2019

1.a klass  –  21
1.b klass  –  2
2.a klass  –  20
2.b klass  –  2
3.a klass  –  19
3.b klass  –  4
4.a klass  –  23
4.b klass - 2
4.c klass – 1
5. klass  –  25
6.a klass  –  25
6.b klass – 3
7. klass  –  23
8. klass  –  21
9. klass  –  20
Kokku  –  211 õpilast