kool-Klasside täituvus

2021/2022 õppeaasta klasside täituvus
Seisuga 1. september 2021

1.a klass - 20
1.b klass - 2
2.a klass - 22
2.b klass - 1
3.a klass - 22
3.b klass - 1
3.c klass - 2
4.a klass - 21
4.b klass - 2
5.a klass - 19
5.b klass - 4
6.a  klass - 23
6.b klass - 3
6.c klass - 1
7. klass - 25
8.a klass - 24
8.b klass - 5
9.  klass - 21
Kokku  -  218 õpilast