Kool

Rakvere Põhikool - Rakvere linna põhiline kool, parim kool õppimiseks!

Rakvere Põhikoolis on kooliharidust jagatud juba alates aastast 1909. Rakvere Põhikooli nime all on kool tegutsenud alates aastast 1994. Täna (01.09.2019) õpib meie koolis 211 õpilast 14 klassis 27 õpetaja käe all.
 
Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad väärtustavad meie hubast maja, väärikat ajalugu ja traditsioone.
 
Meie õpetajate tähtsaim ülesanne on õpetada lapsi õppima, nad teevad seda loovalt ja suure armastusega. Koolil on hästi välja kujunenud tugisüsteem (logopeed, abiõpetaja, pikapäevarühm, sotsiaalpedagoog, lisaks aineõpetajate konsultatsioonitunnid). Väga häid tulemusi saavutatakse erinevatel maakondlikel konkurssidel ja olümpiaadidel ning vabariiklikel võistlustel. Üle poolte lõpetajatest jätkab õpinguid Rakvere linna gümnaasiumites, ametit suundutakse õppima ka Rakvere Ametikooli.
 
Õppetöö toimub eesti keeles, võõrkeeltena õpitakse vene ja inglise keelt. Edukalt viiakse läbi õuesõppetunde kooli lähedal asuvas Tammikus. Talvised suusatunnid toimuvad Palermo terviseradadel. Maja taga asuval spordiplatsil saab ka vahetundidel end liigutada. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad kooli lähedal asuvas Rahu Hallis.
 
Kooli õppekava toetuseks ja õpilaste vaba aja sisustamiseks töötavad koolis huvialaringid. Meie kool oli Rakvere linnas esimene, kus hakati pakkuma robootikaalaseid huviringe. Lisaks sellele saavad meie õpilased kaasa lüüa loodus- ja loovusringis, mängida pallimänge, panna enda esinemisjulgus proovile sõnakunsti ringis, mudilaskooris või tütarlasteansamblis. Muusikaõpetaja juhendamisel saab õppida plokkflöödimängu, 5.-9. klasside õpilastel on võimalus osaleda taaskasutus- või kokaringis. Algklasside õpilased võistlevad edukalt pranglimises ja 6. klass osaleb aktiivselt KEAT programmis. Lisaks sellele toimuvad regulaarselt õppekäigud koostöös RMK ja Sagadi Looduskeskusega, klasside ühiskülastused teatrisse, kontsertidele ja muuseumisse. Oleme projekti „Ettevõtlik kool“ liikmed.
Aktiivselt osaletakse koolisisestel üritustel, millest paljud juba traditsiooniks saanud (spordipäev, jõululaat, õpetajate päev, nupukate naginad, naljapäev, kevad- ja jõulupeod). Parima õppeedukusega klasse tunnustatakse rändkarikaga „Aasta aare“. Põnevust lisavad erinevatele ainetundidele pühendatud teemanädalad. Kooli esindus osaleb Ideede Laadal, oleme ka AHHAA keskuse ametlikud partnerid Teadlaste ÖÖ festivali korraldamisel.
 
Koolil on toimiv Õpilasesindus, mille liikmed osalevad kooliürituste korraldamises.