oppimine-eksamid-ja-tasemetood

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

Toimumisajad 2023/2024. õppeaastal

4. klassi õpilastele
 • matemaatika (kirjalik) – 12.–13., 16.-17. oktoober 2023
 • eesti keel (kirjalik) –  20.–22. september 2023
 • loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023
7. klassi õpilastele
 • matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023
 • eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023
 • loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023
III kooliastme tasemetööd
 • A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023
 • A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober, 3., 6. november 2022
 • A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11.–12. jaanuar 2024

3. klassi õpilastele katseline tasemetöö
sotsiaalained – 7.–8. mai 2024

6. klassi õpilastele katseline tasemetöö
sotsiaalained – 9.–10. mai 2024

Põhikooli lõpueksamid 2023/2024 õppeaastal

 • eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024
 • matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024
 • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2024
 • valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12.–14. juuni 2024