Kool

Rakvere Põhikool - Rakvere linna põhiline kool, parim kool õppimiseks!

Rakvere Põhikoolis on kooliharidust jagatud juba alates aastast 1909. Rakvere Põhikooli nime all on kool tegutsenud alates aastast 1994. Täna (01.09.2022) õpib meie koolis 219 õpilast 16 klassis 30 õpetaja käe all.

Õpilased, õpetajad ja lapsevanemad väärtustavad meie hubast maja, väärikat ajalugu ja traditsioone.

Meie õpetajate tähtsaim ülesanne on õpetada lapsi õppima, nad teevad seda loovalt ja suure armastusega. Koolil on hästi välja kujunenud tugisüsteem (abiõpetaja, pikapäevarühm, sotsiaalpedagoog, lisaks aineõpetajate konsultatsioonitunnid). Väga häid tulemusi saavutatakse erinevatel maakondlikel konkurssidel ja olümpiaadidel ning vabariiklikel võistlustel. Enamus lõpetajatest jätkab õpinguid Rakvere linna gümnaasiumites, ametit suundutakse õppima ka Rakvere Ametikooli.

Õppetöö toimub eesti keeles, võõrkeeltena õpitakse vene ja inglise keelt. Edukalt viiakse läbi õuesõppetunde kooli lähedal asuvas Tammikus. Talvised suusatunnid toimuvad Palermo terviseradadel. Maja taga asuval spordiplatsil saab ka vahetundidel end liigutada. Kehalise kasvatuse tunnid toimuvad kooli lähedal asuvas Rahu Hallis ja linnastaadionil.

Kooli õppekava toetuseks ja õpilaste vaba aja sisustamiseks töötavad koolis huvialaringid. Muusikaõpetaja eestvedamisel saab laulda kooli mudilaskooris, õppida plokkflöödi- ja ukulele mängu.  Selgeks õpitud paladega esinetakse nii kooli- kui ka linnaüritustel. Tehnikahuvilised lapsed on oodatud haridusroboteid ja nutikaid lahendusi tutvustavatesse ringidesse, vilunumad saavad II kooliastmes tegeleda Lego Spike ja EV3 robotite ehituse ja programmeerimisega. Loodus, loovus ja taaskasutusringis õpivad lapsed juba 1.klassis looduses liikuma, alustades lihtsamate linnuliikide tundma õppimisega osaletakse vanemates klassides juba Ornitoloogiaühingu korraldatud linnuvaatlustel, rõngastamistel ja erinevates projektides. Lisaks taaskasutusringis toimuvale käsitööle leiavad osavad käed rakendust ka käelise tegevuse ringis. Liiklusringi töös osalevad kõik 3.klassi lapsed, kes kevadel peale edukat eksamisooritust saavad kätte ka jalgratturijuhiload. Mängida saab ka rahvastepalli ja malet.

Õppetöösse toovad vaheldust nii traditsioonilised kui ka uued põnevad üritused. Parima õppeedukusega klasse tunnustatakse rändkarikaga „Aasta aare“. Aktiivselt osaletakse konkurssidel, võistlustel, külastatakse teatrietendusi, kontserte ja muuseume. Meie majja on alati oodatud külalised erinevatelt elualadelt oma kogemusi ja teadmisi lastega jagama.

Oleme projektide „Ettevõtlik kool“, „Tervist edendav kool“, „Liikuma kutsuv kool“, „VEPA“,  „BSB kool“, "Kiusamisest vabaks"  aktiivsed liikmed.

Koolil on toimiv Õpilasesindus, mille liikmed osalevad kooliürituste korraldamises.