9.a klass käis tutvumas Rakvere Riigigümnaasiumiga