Taas koolis

Sellel õppeaastal oleks 1.september justkui kaks korda 3.mai hommikul saime üle pika aja taas rõõmu tunda taaskohtumisest, just nagu 1.septembril. Kahjuks ei saanud täna kõiki koolipere liikmeid tervitada. Igatseme kodus olijaid ja tervitame kooli tulijaid!