Looduringi lapsed toimetamas

Kooliaasta pole veel alatagi jõudnud, aga meie tublid loodusringi lapsed juba toimetavad. 30.augustil käidi koos õpetaja Viljaga Palermos ja tammikus liblikaid otsimas. Tänavune suvi on olnud putukarohke, kuid päevaliblikaid on juba vähemaks jäänud. Ööliblikaid seevastu on veel üsna palju näha. Oma retkel kohati öölasi, tähnikvaksikut, kirivaksiklast,  nõgesleedikut ja sulgtiiblast. Päevaliblikatest näitasid end lastele naeriliblikas ja isane lapsuliblikas. Rohkesti oli näha  puna- ja triiplutikaid, jalutama olid tulnud ka koibikud, kiilassilmad ja  lepatriinud.
Retked said teoks tänu Christian Koitvele, kes oli nõus meie kooli õpilastele oma hobi tutvustama ja teadmiseid ning oskuseid jagama.  Suur tänu talle meie kõigi poolt!