9.klass seikles Savalduma soos

9.klass seikles 8.septembril KIK programmi raames räätsamatkal Savalduma soos.