8.klassid käisi Ametikoolis sealsete õppimisvõimalustega tutvumas

8.klassid käisid 12.mail Ametikoolis sealsete õppimisvõimalustega tutvumas. Põhjaliku ekskursiooni käigus selgus, et ilma heade tulemusteta matemaatikas ja füüsikas autoerialadele asja ei ole ja IT valdkonda pürgijad peaksid juba täna sisseastumisteste harjutama hakkama. Õnneks ongi meie tänastel kaheksandikel veel terve aasta aega enda õpimotivatsioon värske pilguga üle vaadata, et aasta pärast juba teadlikke erialavalikuid teha. Kuna Ametikoolis on praktika aukohal, said ka meie õpilased käe valgeks. Proovida sai auto pigist puhastamist, kokkamist, küpsiste valmistamist ja isegi keevitamist. Täname Piretit ja Getterit sooja vastuvõtu eest!