4.a kl külastas Athena kooli

4.a kl külastas 1.detsembril disainikuu raames Athena kooli, tegeleti inseneeria ja viltimisega.

Galerii