2.a klass käis Tammikus

Loodusõpetuse tundi on kõige parem teha loomulikult looduses. 2.a klass käis õpetaja Piretiga 9.septebril Tammikus puid mõõtmas ja uurimas elusolendeid ja põõsaid.